Overset løsning på problemer

(Nedenstående var bragt i Friskolebladet sommeren 2009, som er respons til en tidligere artikel)

Undertegnede læste med interesse artiklen af skoleleder Karin Lykkegaard fra Nordskovens Friskole i Friskole Bladet nr. 9 med overskriften "Børn opfører sig ordentligt - hvis de kan".
Her var mange gode punkter og områder jeg kunne nikke genkendende til. Også fordi jeg selv som pædagogisk konsulent i Applied Scholastics (anvendt læring) kender til adfærdsmæssige problemer og hvorledes dette kan takles på en måde, så alle bliver glade.
Vi oplever løbende, at en elevs adfærd ændres til noget positivt og samarbejdsvilligt, når han/hun virkelig forstår.

Manglende evner

overset loesning paa problemerSom der så rigtigt står i ovennævnte artikel "eksplosiv adfærd skyldes manglende evner".
Men hvad ligger der i virkeligheden bag "manglende evner"? Hvorfor evner eleven ikke? Hvorfor forstår eleven ikke, hvad der forventes af ham? Hvorfor reagerer han med at blive irriteret, vred - ja, ligefrem rasende eller modsat - helt at gå i apati? Hvorfor reagerer han med i mindre eller større grad at vandalisere et område? Hvorfor gennemfører han ikke sit drømmestudie? Har det noget med intelligens at gøre?
Nej, det har noget med forståelse at gøre. Det man ikke forstår, evner man ikke at udføre.
Vi ser det tydeligt, når en elev f. eks. skal løse en matematikopgave med indledende tekst. Han er ellers go' til matematik uden tekst. Men nu evner han det ikke. Han kan ikke udføre opgaven. Han har tilsyneladende manglende evner.
Har du nogensinde oplevet at komme til slutningen af en side blot for at opdage, at du ikke kan huske, hvad du lige har læst? Deri ligger fænomenet på det misforståede ord - alt bliver helt blankt/tomt efter et ord, som man ikke forstår eller forstår forkert. Omvendt, når ordet der volder besvær bliver fundet og defineret, bliver alt på magisk vis klart igen.

Sagens alvor

Sagen er langt mere alvorlig end man umiddelbart skulle tro, idet det er misforståelsen, som har størst indflydelse på menneskelige forhold, sindet og forståelse. Det er faktisk det misforståede ord, der er bestemmende for dygtighed eller mangel på dygtighed. Det er det misforståede/ikke forståede ord der trigger et bredt spektrum af mentale manifestationer, og er den primære faktor mht. dumhed. Desuden er det afgørende for, om man kan udføre en lært færdighed - og med hvilken grad af dygtighed.
Dette er indeholdt i den studiemetode, som er udviklet og research'et af forfatteren og pædagogen L. Ron Hubbard.

 

En afgørende ingrediens

reading

Området med, hvor vigtigt det er at forstå ord og symboler i en tekst, er et område der i det store og hele er blevet overset. Hvorledes dette påvirker vores evne til at udføre en handling i det fysiske univers illustrerer jeg ind imellem for folk ved at lege en lille leg med dem. Jeg beder dem om at 1/ tegne et hus, 2/ tegne en sø, 3/ tegne en fisk og 4/ tegne en døjt. Ved punkt 4 hører evnerne som oftest op (en døjt er en lille mønt). Eller jeg beder dem om at tegne en hovpisk. De gætter. Nej, en hovpisk har intet at gøre med en pisk. Den er det yderste spidse led på en ruse.
Jamen, det er ikke anderledes end det, vores elever oplever igen og igen ! Vi beder dem om at udføre ting, hvor der er ord, de ikke forstår. Og tro ikke at det nødvendigvis er indlysende svære ord.
Det er ofte små almindelige ord, der er de sværeste. Tag bare forholdsordene.
I en undervisningsaktivitet, der bruger Hubbards studiemetode, er ordbøger et helt naturligt redskab for alle i dagligdagen. Hvis man er for ung til at bruge en ordbog, har jeg oplevet, at politikken i klassen er, at armen rask kommer i vejret samtidig med, at eleven siger "ord" underforstået, at her er et ord, han ikke forstår. Læreren fortæller så hurtigt, hvad det betyder. Dette gøres helt naturligt og håndteres meget positivt, for læreren og de andre elever ved, hvorledes en ikke-forståelse blokerer for indlæringen.


ordbog

Brug for en kvalitetsordbog

Christian Aagaard og hans kone Marianne, der til daglig driver Study House/FEGU på Frederiksberg, København, løb ofte ind i problemer omkring forståelsen af ord og symboler og besluttede selv at udarbejde en ordbog - det er der kommet en grundig, overskuelig, brugervenlig og effektiv ordbog ud af.
Ca. 37.000 ord er klart defineret, med tegninger, ordklasser, bøjningsformer og ordets oprindelse (etymologi).
Den er skrevet til dem, der hader besværlige forkortelser og indviklede ordforklaringer, som man kun kan forstå, hvis man slår 10 andre ord op.

Miraklet vedrørende at få opklaret et ord skal opleves af én selv for virkelig at kunne værdsættes.
At store dele af befolkningen i dag slet ikke værdsætter kvalitetslitteratur, er bare én af konsekvenserne af ikke at dyrke ords og symbolers betydning hele vejen gennem uddannelsesforløbet.

 

 

Med venlig hilsen
Hanne Hemmingsholt
Pædagogisk konsulent
Applied Scholastics

 

 

book